Centrum nápovědy

Pokyny k videím zařízení

Funkci Videa zařízení mají k dispozici výhradně vlastníci ubytování s předplatným služby Byznys Plus. Všechna zveřejněná videa musí splňovat následující požadavky:

 • Být vhodné pro rodiny – nejsou povolena žádná videa, obrázky ani materiály, které jsou vulgární, pornografické, obscénní, neuctivé, nezákonné, urážlivé, pobuřující, sporné nebo které zobrazují jiný obsah nevhodný pro naši komunitu. Videa nesmí zveřejňovat děti mladší 13 let. Videa mohou zveřejňovat pouze členové, kteří mají vazbu na dané zařízení.
 • Být originální – nejsou povolena videa z jiných zdrojů ani videa, která porušují jakákoli autorská práva, ochranné známky či jiná zákonná vlastnická práva. Je Vaší zodpovědností a povinností zajistit si souhlas se zobrazením libovolné osoby, kterou lze ve videu identifikovat.
 • Být relevantní pro ostatní cestovatele – všechna videa, obrázky nebo materiály zveřejněné ve funkci Videa zařízení musí mít vztah k ubytování, atrakci, restauraci, místu či obecným zážitkům z cest. Další informace získáte kliknutím sem.
 • Být nekomerční – videa musí mít informační charakter. Loga a kontaktní údaje jsou povoleny, ale nesmí zabírat více než 10 sekund nebo 20 % z celkové délky videa (podle toho, co je kratší). Je výslovně zakázáno do videí umísťovat reklamní a jiné nabídky nebo zvláštní zvýhodnění. Další informace získáte kliknutím sem.
 • Bezpečné soubory – nejsou povolena videa, jež jsou kontaminovaná nebo nakažená virem či jakýmkoli jiným škodlivým prvkem, který má způsobit poškození počítačů a systémů TripAdvisoru nebo členů komunity, kteří je používají, nebo k takovému poškození může vést.
 • Vlastnosti souborů:
  • Žádné jednotlivé video nesmí být delší než 3 minuty nebo větší než 500 MB. Videa musí být v jednom z následujících formátů: MPEG4 (.mp4) [doporučeno], QuickTime (.mov) nebo M4V. 
  • TripAdvisor doporučuje, abyste videa nahráli v nejvyšším možném rozlišení. Videa musí splňovat minimální požadavky na velikost, přenosovou rychlost a rozlišení:
   • Minimální rozlišení: 1 280 × 720 pixelů pro videa s poměrem stran 16 : 9 a 640 × 480 pixelů pro videa s poměrem stran 4 : 3.
   • Minimální přenosová rychlost: Přenosová rychlost závisí na kódování. U videí ve formátu MP4 musí být minimální přenosová rychlost 5 MB/s při rozlišení 720p. 
   • Snímková frekvence: Videa musí mít nativní snímkovou frekvenci (často 24, 25 nebo 30 snímků za sekundu). Nedoručujeme videa převzorkovávat na jinou snímkovou frekvenci, protože se tím často zhoršuje kvalita. 
 • Videa musí být nahrána s nativním poměrem stran a nesmí obsahovat vodorovné černé pruhy ani svislé černé pruhy. 
 • Obecně platí, že orientace na šířku (šířka je větší než výška) bude vypadat lépe než orientace na výšku (výška je větší než šířka). Velikost každého videa bude upravena tak, aby odpovídala standardním zobrazovacím polím na našich stránkách. 
 • Videa nesmí být upravována tak, aby byl narušen zobrazovaný objekt.
 • Nebudou přijímána žádná videa, která jsou rozmazaná, tmavá nebo která se jinak obtížně sledují.
 • Nebudou přijímána nesprávně otočená videa.

TripAdvisor si nečiní žádné nároky na vlastnictví videí zveřejněných na jeho stránkách, spojení s nimi či jejich schvalování. Za pravdivost všech videí a popisků zodpovídá vlastník, který je zveřejnil, přičemž TripAdvisor nenese odpovědnost za jejich platnost. Souhlasíte s tím, že budete bránit TripAdvisor a jeho přidružené společnosti proti veškerým nárokům, požadavkům, škodám, pokutám, postihům nebo jiným nákladům, které vyplývají z Vašeho videa nebo zobrazení/hostování Vašeho videa na stránkách TripAdvisoru, nebo které s Vaším videem a takovým zobrazením/hostováním souvisí, a také že TripAdvisor a jeho přidružené společnosti za výše uvedené odškodníte. Nahráním videí udílíte TripAdvisoru nevýhradní práva k užívání, kopírování, používání k jinému účelu a zobrazování daných videí, a to zcela dle jeho uvážení. Jakékoli video, které nesplňuje jeden nebo více z výše uvedených pokynů, nebude na stránkách zveřejněno, nebo bude odstraněno.

Byl pro vás tento článek užitečný?