Centrum nápovědy

Pokyny pro odpovědi vedení na oznámení

TripAdvisor Vám chce dát možnost reagovat na oznámení, která se nacházejí na profilu Vašeho zařízení.  Při zveřejňování odpovědí na oznámení platí následující pokyny. Odpovědi vedení musí:

  • Splňovat rodinné hodnoty: Nesmí obsahovat žádné vulgární výrazy, výhrůžky, předpojaté komentáře, nenávistná vyjádření ani jiný obsah nevhodný pro rodiny. Nesmí obsahovat žádné podrobné popisy násilné trestné činnosti či přímé účasti na ilegální činnosti.
  • Být jedinečné a nestranné: Ke každému oznámení zveřejněnému na našem webu povolujeme odeslat jednu odpověď. Koordinujte svůj postup s ostatními oprávněnými členy vedení či vlastníky zařízení a ujistěte se, že máte pověření na oznámení odpovědět.
  • Být originální: Nesmí obsahovat materiály citované z jiných zdrojů a jinde již zveřejněné materiály. To zahrnuje i korespondenci od hosta nebo jiné třetí strany.
  • Být profesionální: Odpovědi vedení jsou zveřejňovány pod oznámením. Odpovědi mohou číst všichni uživatelé TripAdvisoru, a proto by měly být napsány způsobem reprezentujícím zásady služeb zákazníkům Vašeho podniku.
  • Být relevantní pro všechny uživatele TripAdvisoru: Neuveřejňujte odpovědi obsahující informace nesouvisející s předmětem oznámení. Nesmí obsahovat osobní urážky ani irelevantní komentáře osobního charakteru. Nesmí obsahovat obvinění z podvodných recenzí. Nesmí obsahovat odpovědi určené přímo pracovníkům TripAdvisoru ani odpovědi s připomínkami týkajícími se zásad TripAdvisoru. Odpovědi vedení musí vycházet z osobních zkušeností vedení nebo personálu.
  • Respektovat ochranu soukromí osob: Nesmí obsahovat spekulace o totožnosti recenzentů. Nesmí obsahovat osobní údaje jakékoli osoby, včetně jmen, adres, telefonních čísel a dalších údajů, které mohou sloužit k určení totožnosti jednotlivce.
  • Být nekomerční: Nesmí obsahovat žádné propagační materiály jakéhokoli druhu, včetně podněcování hostů k návštěvě Vašeho zařízení, věrnostních programů a adres URL, které nesouvisejí s příslušnou recenzí. Vyhrazujeme si právo zamítnout zveřejnění jakékoli adresy URL.
  • Být snadno čitelné: Nesmí obsahovat žádné značky HTML a nadměrné množství textů psaných POUZE VELKÝMI PÍSMENY, slangové výrazy, chyby formátování, opakující se text či typografické symboly. Při psaní používejte správnou abecedu platnou pro Váš jazyk. Text nepřepisujte do jiné abecedy. Strojově přeložené odpovědi vedení, které nejsou čitelné nebo jsou nesrozumitelné, nebudou přijímány. Odpovědi vedení napsané ve dvou jazycích budou odmítnuty.

Splňuje-li Vaše odpověď tyto podmínky, bude obvykle zveřejněna během 48 hodin a obdržíte o tom oznámení.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?