Centrum nápovědy

Sleduje TripAdvisor soukromé zprávy?

TripAdvisor aktivně nesleduje soukromé zprávy mezi členy. Nicméně příležitostně potřebujeme získat přístup k soukromým zprávám za účelem poskytnutí technické podpory na Vaši žádost nebo vyšetřování porušení pokynů k odesílání zpráv nebo podmínek použití soukromých zpráv (tj. spam, reklamní zprávy a nahlášené zneužití). Proto si vyhrazujeme právo číst a odstraňovat zprávy a dočasně nebo trvale zablokovat právo odesílat zprávy v případě potvrzení zneužití.

Bez Vašeho výslovného svolení nikdy neodhalíme obsah Vašich soukromých zpráv jiným členům ani třetím stranám.

Obdržíte-li soukromou zprávu, která nesplňuje naše pokyny, nahlaste nám ji pomocí tlačítka hlášení spamu nebo obtěžování ve spodní části zprávy.

Byl pro vás tento článek užitečný?