Centrum nápovědy

Jak se určuje skóre dodržování praktik v rámci programu EkoLídr?

Dotazník dodržování programu EkoLídr hodnotí hotely a noclehy se snídaní podle rozmanitosti a dopadu jejich základních i pokročilých EkoPraktik. Otázky v dotazníku jsou vyváženy podle důležitosti dané praktiky pro životní prostředí a míry dopadu praktiky.

Upozornění: abychom zajistili integritu programu, přizvali jsme nezávislou třetí stranu, která bude provádět audity zapojených podniků. Před odesláním žádosti se musí hotely a noclehy se snídaní ujistit, že dokážou splnit požadavky auditové dokumentace uvedené v příručce k dotazníku, která je ke stažení.

Byl pro vás tento článek užitečný?