Centrum nápovědy

Pokyny týkající se odpovědí vedení

Web TripAdvisor umožňuje vedení nebo zástupcům ubytování, restaurací či atrakcí odpovídat na recenze napsané na jejich zařízení. Před odesláním se ujistěte, že je odpověď napsána tak, jak si ji přejete na našem webu zobrazit. Zveřejněné budou pouze ty odpovědi od vedení, které jsou:

  • Vhodné pro rodiny: Žádné vulgární výrazy, výhrůžky, předpojaté poznámky, nenávistná vyjádření ani jiný obsah neodpovídající rodinným hodnotám. Žádné podrobné zprávy o násilné trestné činnosti či účasti na aktivitách spojených s drogami. Zprávy o úmrtí budou posuzovány individuálně.
  • Jedinečné a nezávislé: Ke každé recenzi zveřejněné na našem webu povolujeme pouze jednu odpověď. Koordinujte svůj postup s ostatními oprávněnými členy vedení a vlastníky zařízení a ujistěte se, že máte pověření na recenzi odpovědět.
  • Originální: Žádný materiál citovaný z jiných zdrojů, žádné informace z doslechu a jinde zveřejněný materiál. Patří sem i korespondence od hosta nebo jiné třetí strany.
  • Profesionální: Odpověď vedení je zveřejněna pod recenzí, kterou při psaní reakce určíte. Odpovědi mohou číst všichni členové komunity TripAdvisor, a proto by měly být napsány způsobem reprezentujícím zásady služeb zákazníkům Vašeho podniku.
  • Relevantní pro všechny uživatele webu TripAdvisor: Neuveřejňujte odpovědi obsahující informace nesouvisející s předmětnou recenzí. Žádné osobní urážky ani irelevantní komentáře osobního charakteru. Odpovědi vedení nesmí obsahovat výhružky na adresu autora, pokusy o zastrašování nebo pokusy odradit recenzenta od zveřejňování příspěvků na našem webu. Žádná obvinění z podvodných recenzí. Žádné odpovědi určené přímo pracovníkům společnosti TripAdvisor ani odpovědi s připomínkami týkajícími se zásad společnosti TripAdvisor. Odpovědi vedení musí vycházet z osobních zkušeností vedení nebo personálu.
  • Respektovat soukromí: Žádné spekulace o totožnosti recenzenta. Osobní údaje jakékoli osoby, včetně jmen, adres, telefonních čísel a dalších údajů, které mohou sloužit k určení totožnosti jednotlivce, jsou zakázány.
  • Nekomerční: Žádné propagační materiály jakéhokoli druhu, včetně pobídek hostů k opakovanému pobytu, věrnostních programů a adres URL, které nesouvisejí s příslušnou recenzí. Vyhrazujeme si právo zamítnout zveřejnění jakékoliv adresy URL.
  • Standardní formátování: Nesmí obsahovat žádné značky HTML a nadměrné používání textů PSANÝCH POUZE VELKÝMI PÍSMENY, slang, problémy s formátováním, opakující se text a typografické symboly. Vezměte prosím na vědomí, že většina formátování textu a odstavců, včetně seznamů, se v odpovědi vedení nezobrazí. Při psaní používejte správnou abecedu platnou pro Váš jazyk. Text nepřepisujte do jiné abecedy. Strojově přeložené odpovědi vedení, které se nedají číst nebo jsou nesrozumitelné, nebudou přijímány. Odpovědi vedení napsané ve dvou jazycích budou odmítnuty.
  • Odeslané pomocí platné e-mailové adresy: Nepoužívejte žádné falešné e-mailové adresy. Vyskytne-li se problém s Vaší odpovědi, je možné, že Vás budeme muset kontaktovat.

Splňuje-li Vaše odpověď tyto podmínky, bude obvykle zveřejněna během několika pracovních dní a obdržíte o tom oznámení. Další informace týkající se toho, proč a jak psát odpovědi vedení naleznete v našem průvodci.

Chcete-li napsat odpověď vedení, přihlaste se do centra správy. V nabídce klikněte na kartu „Recenze“ a zvolte možnost „Odpovědět na recenze“.

Společnost TripAdvisor si vyhrazuje právo odstranit recenzi nebo odpověď vedení, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Všechny recenze zveřejněné na webu TripAdvisor vyjadřují osobní a vysoce subjektivní názory. Názory vyjádřené v recenzích představují názory členů webu TripAdvisor, a nikoli společnosti TripAdvisor LLC. Nepodporujeme žádné názory vyjádřené v recenzích ani odpovědích vedení. Nejsme přidruženi k žádnému zařízení uvedenému nebo recenzovanému na tomto webu.

V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů společnost TripAdvisor nezveřejňuje žádné osobní kontaktní údaje.

Byl pro vás tento článek užitečný?