Centrum nápovědy

Pokyny týkající se odpovědí vedení

Ceníme si Vašich příspěvků a těší nás, když jste v kontaktu s jinými cestovateli! Zároveň chceme mít jistotu, že je TripAdvisor bezpečným a důvěryhodným zdrojem rad a informací o cestování. S tím nám můžete pomoci tak, že budete dodržovat zásady TripAdvisoru týkající se obsahu a následující pravidla pro odpovědi vedení na recenze:

Originalita

Neuvádějte korespondenci od hostů nebo třetích stran ani úryvky z recenzí cestovatelů.

Nekomerčnost

Neuvádějte v recenzích komerční nebo propagační obsah jakéhokoli druhu. Odpovědi, které nabízejí osobní prospěch, například dary, služby nebo peníze, budou odstraněny. Nepovolujeme odpovědi obsahující odkazy, pokud nesouvisejí s recenzí.

Relevance

Neuveřejňujte reakce obsahující informace nesouvisející s danou recenzí. Neuvádějte své osobní názory týkající se politiky, etiky, náboženství ani širších společenských témat. Odpovědi vedení nesmí obsahovat výhružky na adresu autora, pokusy o zastrašování nebo pokusy odradit recenzenta od zveřejňování příspěvků na našem webu. Žádná obvinění z podvodných recenzí. Nesmí obsahovat odpovědi určené přímo pracovníkům TripAdvisoru ani odpovědi s připomínkami týkajícími se zásad TripAdvisoru.

Respektování soukromí

Žádné spekulace o totožnosti recenzenta. Je zakázáno uvádět osobní údaje, které mohou sloužit k určení totožnosti jednotlivce, včetně (ale nikoli výlučně) jmen, adres a telefonních čísel.

Snadná čitelnost

Nepoužívejte seznamy, odrážky ani jiné formátování, které se v odpovědích vlastníků nezobrazuje. Strojově přeložené odpovědi vedení, které nejsou čitelné nebo jsou nesrozumitelné, nebudou přijímány.

Byl pro vás tento článek užitečný?