Centrum nápovědy

Proč nebyla nahlášená recenze odebrána?

Při identifikaci problémů se spoléháme na pomoc svých členů – vlastníků i cestovatelů. Pokud Vámi nahlášená recenze porušuje naše pravidla nebo pokud zjistíme, že její forma či obsah jsou nevhodné, danou recenzi odstraníme. Nicméně pouhý nesouhlas s obsahem recenze není dostatečným důvodem k jejímu odstranění. Společnost TripAdvisor nebude rozsuzovat faktické spory.

Uznáváme, že vždy existují dvě verze, a chceme, aby členové slyšeli i tu Vaši. Pokud jste tak již neučinili, doporučujeme Vám, abyste na danou recenzi napsali odpověď. Vaše odpověď se zobrazí přímo pod danou recenzí, aby si cestovatelé mohli přečíst obě stanoviska.

Abyste zajistili, že Vaše recenze bude zveřejněna, pročtěte si před jejím napsáním pokyny pro odpovědi vedení.

Odeslání odpovědi vedení

  1. Přihlaste se do centra správy.
  2. V nabídce klikněte na kartu „Recenze“.
  3. Vyberte možnost „Odpovědět na recenze“.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?