Centrum nápovědy

Pokyny týkající se profilů ubytování

Základní požadavky

Ubytování na TripAdvisoru musí splňovat všechna následující kritéria:

 • Musí být otevřena pro širokou veřejnost.
 • Musí mít oficiální název.
 • Musí mít oficiální adresu na jednom stálém místě.
 • Musí být otevřena nejméně 12 po sobě jdoucích týdnů v roce na jednom stálém místě.
 • Musí nabízet více pokojů/jednotek.
 • Musí umožňovat ubytování více než jednoho hosta / skupiny hostů najednou.
 • NESMÍ od hostů vyžadovat pobyt delší než 7 nocí.
 • Musí být v současné době otevřená nebo přijímat rezervace od budoucího data otevření.

Omezení

Následující zařízení NESPLŇUJÍ podmínky pro vytvoření profilu v kategorii ubytovaní:

 • společnosti zabývající se správou zařízení,
 • rezervační společnosti,
 • zařízení, jejichž personál nepracuje na adrese, kde jsou umístěny pokoje/jednotky,
 • více jednotek patřících stejné společnosti, které se nachází na různých místech (např. skupina chat rozmístěných po rozlehlé horské oblasti),
 • jakékoli ubytování, které se nachází za bezpečnostní kontrolou na letišti,
 • jakékoli ubytování, které tvoří sekce nebo skupina pokojů v rámci jiného ubytování.
  • Možná výjimka: Pokud je tato sekce zcela oddělená (jiná budova, celé patro, samostatná věž) a má oficiální název a samostatnou obchodní licenci.

Kategorie ubytování

Naši editoři přiřadí profil každého ubytování do jediné kategorie ubytování:

Aby bylo možné zařadit ubytování do konkrétní kategorie, potřebujeme si ověřit JEDEN z následujících údajů:

 • Ubytování splňuje požadavky dané kategorie. Požadované služby musí být uvedené na oficiálním webu ubytování a libovolném partnerském webu zajišťujícím rezervace. 

NEBO

 • Ubytování má oficiální obchodní licenci vydanou místní samosprávou nebo úřadem regulujícím cestovní ruch a na této licenci je uveden konkrétní typ ubytovacího zařízení podle definice místních úřadů.

Následující dokumenty NEPŘIJÍMÁME náhradou za licenci:

 • zdravotní osvědčení,
 • licence na podávání jídla a nápojů,
 • daňové dokumenty,
 • požární/policejní/bezpečnostní osvědčení,
 • pojišťovací dokumenty,
 • dokumenty, které nevydal oficiální státní úřad nebo organizace na podporu cestovního ruchu.

Pronájmy na dovolenou

Na TripAdvisoru se neuvádí profily ubytování, která může používat jen jeden host / skupina hostů současně. Taková zařízení mohou získat profil pronájmu na dovolenou.

Pronájem na dovolenou můžete zaregistrovat na stránce Pronájmy na dovolenou na TripAdvisoru.

Byl pro vás tento článek užitečný?