Centrum nápovědy

Pokyny týkající se profilů ubytování

Základní požadavky

Ubytování na TripAdvisoru musí splňovat všechna následující kritéria:

 • Musí být otevřena pro širokou veřejnost.
 • Musí mít oficiální název.
 • Musí mít oficiální adresu na jednom stálém místě.
 • Musí být otevřena nejméně 12 po sobě jdoucích týdnů v roce na jednom stálém místě.
 • Musí nabízet více pokojů/jednotek.
 • Musí umožňovat ubytování více než jednoho hosta / skupiny hostů najednou.
 • NESMÍ od hostů vyžadovat pobyt delší než 7 nocí.
 • musí být v současné době otevřené nebo přijímat rezervace od data budoucího otevření.

Omezení

Následující zařízení NESPLŇUJÍ podmínky pro vytvoření profilu v kategorii ubytovaní:

 • společnosti zabývající se správou zařízení,
 • rezervační společnosti,
 • více jednotek patřících stejné společnosti, které se ale nacházejí na různých místech (např. skupina chat rozmístěných po rozlehlé horské oblasti),
 • jakékoli ubytování, které se nachází za bezpečnostní kontrolou na letišti,
 • jakékoli ubytování, které tvoří sekce nebo skupina pokojů v rámci jiného ubytování.
  • Možná výjimka: pokud je tato sekce zcela oddělená (jiná budova, celé patro, samostatná věž) a má oficiální název a samostatnou obchodní licenci.

Kategorie ubytování

Naši editoři přiřadí profil každého ubytování do jediné kategorie ubytování:

Aby bylo možné zařadit ubytování do konkrétní kategorie, potřebujeme si ověřit JEDEN z následujících údajů:

 • Ubytování splňuje požadavky dané kategorie. Požadované služby musejí být uvedené na oficiálních webových stránkách ubytování a na libovolných partnerských webových stránkách zajišťujících rezervace. 

NEBO

 • Ubytování má oficiální obchodní licenci vydanou místní samosprávou nebo úřadem regulujícím cestovní ruch a na této licenci je uveden konkrétní typ ubytovacího zařízení podle definice místních úřadů.

Následující dokumenty NEPŘIJÍMÁME náhradou za licenci:

 • zdravotní osvědčení,
 • licence na podávání jídla a nápojů,
 • daňové dokumenty,
 • požární/policejní/bezpečnostní osvědčení,
 • pojišťovací dokumenty,
 • dokumenty, které nevydal oficiální státní úřad nebo organizace na podporu cestovního ruchu.

Pronájmy na dovolenou

Na TripAdvisoru se neuvádí profily ubytování, která může používat jen jeden host / skupina hostů současně. Taková zařízení mohou mít nárok na získání profilu pronájmu na dovolenou.

Pronájem na dovolenou můžete zaregistrovat na stránce Pronájmy na dovolenou na TripAdvisoru.

Byl pro vás tento článek užitečný?