Centrum nápovědy

Pokyny týkající se recenzí cestovatelů

Rádi si čteme o Vašich zážitcích z cest a vážíme si Vašich příspěvků na našich stránkách. Chceme mít také jistotu, že je TripAdvisor pro naši celosvětovou komunitu bezpečným a důvěryhodným zdrojem. S tímto úkolem nám pomůžete a urychlíte zveřejnění své recenze na nejkratší možnou dobu, pokud budou Vaše recenze: 

Vhodné pro rodiny

Abychom udrželi bezpečné prostředí vhodné pro rodiny, nedovolujeme v recenzích nadávky či vulgární výrazy. Také odmítáme recenze s neslušnými poznámkami, nenávistnými a předpojatými vyjádřeními, výhrůžkami či urážkami. Recenze proto musí být vhodné pro mládež do 13 let. Jakékoli recenze, které popisují účast recenzenta na nelegálních aktivitách, včetně těch, které propagují nebo líčí užívání drog zakázaných místními zákony, budou odstraněny. Zveřejňujeme pouze recenze odeslané cestovateli staršími 13 let. 

Relevantní pro cestovatele

Vaše recenze musejí být pro cestovatele relevantní a užitečné – mějte na paměti, že se cestovatelé čtoucí Vaši recenzi chtějí dozvědět, jaké mohou být zkušenosti s určitým podnikem. Z tohoto důvodu do recenze nezahrnujte urážlivá vyjádření, pomlouvačné kampaně ani žádné osobní názory týkající se politiky, etiky, náboženství nebo širších sociálních témat. TripAdvisor nepovoluje recenze, které podněcují nesnášenlivost vůči jednotlivcům nebo skupinám osob na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuálních preferencí nebo národnosti. Máte-li pro TripAdvisor dotaz či poznámku k našim editorským zásadám, můžete nás kontaktovat prostřednictvím centra nápovědy. Dotazy směřované na vlastníky zařízení nebo jiné cestovatele budou odebrány. Máte-li dotaz či poznámku pro uživatele TripAdvisoru, můžete využít naše fóra. Na každém profilu zařízení je k dispozici funkce otázek a odpovědí – zveřejněte své dotazy na vlastníky zařízení tam.

Nestranné

Recenze jsou nejužitečnější, pokud nabízejí nestranné rady. Neumožňujeme fyzickým ani právnickým osobám, které vlastní některé zařízení nebo jsou k němu přidružené, zveřejňovat recenze vlastního podniku nebo konkurenčních zařízení. Recenze odeslané ve snaze vydírat některý podnik nebudou zveřejněny. Máte-li podezření na podvodnou recenzi nebo recenzi, jež nesplňuje pokyny TripAdvisoru pro zveřejňování recenzí, můžete využít funkci „Nahlásit problematickou recenzi“, která je k dispozici pod každou recenzí.

Užitečné, na základě osobních zkušeností

Naše komunita si ráda přečte o Vašich zážitcích. To znamená žádné informace z druhé ruky nebo z doslechu ani citace jiných zdrojů ve Vaší recenzi. Odesílejte pouze recenze popisující Vaše skutečné zážitky a nezapomeňte v recenzi uvést dostatek podrobností, které budou pro cestovatele užitečné.

Aktuální

Nejlepší recenze jsou takové, které jsou napsány do jednoho roku od Vašeho zážitku; nemůžeme proto zveřejňovat recenze starších výletů. Rádi si přečteme o všech Vašich výletech, ale upozorňujeme, že můžete odeslat pouze jednu recenzi zážitku v určitém zařízení. Další recenze nového zážitku v restauraci lze odeslat jeden měsíc po poslední zveřejněné recenzi. Další recenze nového zážitku v hotelu nebo atrakci lze odeslat tři měsíce po poslední zveřejněné recenzi. Recenze leteckých společností jsou jiné – pokud napíšete recenzi na jedinečný zážitek (jedna recenze na jeden úsek cesty), nijak neomezujeme počet recenzí ani to, jak často je odesíláte. Chcete-li aktualizovat předchozí recenzi, odeberte stávající recenzi v centru nápovědy a odešlete její upravenou verzi – toto můžete u každé recenze udělat pouze jednou.

Originální

Poskytněte nám své nejlepší a nejpřesnější rady – jen musí být skutečně Vaše. Recenze musí obsahovat originální obsah a žádný materiál citovaný z jiných zdrojů. Jakýkoli obsah recenze zkopírovaný z jiných webových stránek, e-mailů či tištěných materiálů nebo od jiných recenzentů bude odstraněn.

Nekomerční

Recenze mají poskytovat rady ostatním cestovatelům, nikoli propagovat služby nebo podniky. Neuvádějte v recenzích komerční nebo propagační obsah jakéhokoli druhu. Recenze, které jsou nabízeny výměnou za osobní prospěch, jako jsou dary, služby nebo peníze, budou odstraněny. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoli konkrétní obsah, a to z jakéhokoli důvodu. Nedovolujeme recenze, které obsahují odkazy na jiné webové stránky.

Diskrétní ohledně osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí i soukromí podniků, jejichž profily zveřejňujeme. Rádi si přečteme o všech Vašich zážitcích, ale osobní údaje nebo exkluzivní informace si prosím ponechte pro sebe, jako například vstupní kódy či libovolná hesla. Jakékoli recenze, které obsahují osobní finanční údaje, včetně čísel platebních karet, čísla věrnostních karet nebo jiné finanční údaje, budou také odstraněny. To se vztahuje jak na údaje o recenzentovi, tak údaje o jiných osobách. Na našich stránkách zveřejňujeme jména, ale na vyžádání odstraníme příjmení. To se týká příjmení zaměstnanců nebo vlastníků zařízení, na která napíšete recenzi. 

S profilem na TripAdvisoru

Recenze se musí přímo vztahovat k zařízení, na které byla odeslána, proto si zkontrolujte, že recenzi odesíláte na správný profil na TripAdvisoru. Chcete-li například napsat recenzi na restauraci v hotelu, a nikoli na samotný hotel, ujistěte se, že recenzi odešlete na příslušný profil restaurace, nikoli na profil hotelu.

Vaše recenze se musí týkat ubytovacího zařízení, restaurace či atrakce, která splňuje naše požadavky na profily.

Co se týče pronájmů na dovolenou, spolupracujeme s webovými stránkami http://www.FlipKey.comhttp://www.holidaylettings.co.uk. Chcete-li mít profil svého zařízení, navštivte kteroukoli z těchto stránek.

Profily výletních plaveb potom naleznete na partnerských stránkách http://www.CruiseCritic.com. 

Snadno čitelné

Zvyšte přínos své recenze pro ostatní cestovatele tím, že v ní budete používat správnou abecedu pro Váš jazyk a nebudete využívat strojový překlad, který by znesnadňoval čtení recenze. Nepoužívejte značky HTML a nadměrně nepoužívejte text psaný VELKÝMI PÍSMENY ani slangové výrazy. Máme stanovený počet znaků – uveďte podrobnosti týkající se Vašeho výletu a vyhýbejte se obsahu, který pro cestovatele není užitečný.

 

TripAdvisor si vyhrazuje právo odstranit recenzi nebo odpověď vedení, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Všechny recenze zveřejněné na TripAdvisoru vyjadřují osobní a vysoce subjektivní názory. Názory vyjádřené v recenzích představují názory členů TripAdvisoru, a nikoli společnosti TripAdvisor LLC. Nepodporujeme žádné názory vyjádřené v recenzích ani odpovědích vedení. Nejsme přidruženi k žádnému zařízení uvedenému nebo recenzovanému na těchto stránkách.

V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů TripAdvisor nezveřejňuje žádné osobní kontaktní údaje.

Byl pro vás tento článek užitečný?