Centrum nápovědy

Co znamená vhodné pro celou rodinu?

Veškerý obsah na webu TripAdvisor musí být vhodný pro celou rodinu. Několik tipů:

 • Bez použití nevhodného vyjadřování či obrázků, například:
   • nadávky,
   • obscénnosti a vulgarismy,
   • rasové/etnické nadávky,
   • nenávistná vyjádření a předpojaté poznámky,
   • osobní urážky,
   • nepřátelské komentáře a výhrůžky.
 • Grafické znázornění smrti, poranění, násilné trestné činnosti a násilí na zvířatech je zakázáno. Bezprostřední zprávy o úmrtí a trestné činnosti budou posuzovány individuálně.
 • Dále jsou zakázána všechna obvyklá sprostá slova (všichni víme, která to jsou) a všechny recenze a komentáře obsahující důmyslně (ale i nedůmyslně) nesprávně napsaná sprostá slova a zkratky nevhodných výrazů se záměrem oklamat filtry obsahu budou odstraněny.
 • Dále budou odstraněny recenze a komentáře propagující nebo hledající informace o zapojení do nezákonných činností. Sem patří nákup a prodej nezákonných látek (podle zákonů platných v jednotlivých destinacích), napomáhání trestné činnosti nezletilých, získávání falešných průkazů totožnosti, nákup a prodej kopií značkového zboží, pirátských disků CD, DVD a videoher a dalších položek černého trhu, pašování předmětů na celnici a uplácení úředníků. Obsah týkající se místních nařízení nebo nařízení platných v konkrétním zařízení a jiné než trestné činnosti odstraněn nebude.
 • Pokud cestu do konkrétní destinace ovlivní tragická událost (například přírodní katastrofa nebo situace, při které je nutné uzavření ulic, letišť a ubytovacích zařízení), je povoleno založení fór vhodných pro celou rodinu, které souvisí s cestováním a týkají se této události.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?