Centrum nápovědy

Pokyny pro fotografie a videa

Ceníme si Vašich příspěvků a těší nás, když jste v kontaktu s ostatními cestovateli! Zároveň chceme mít jistotu, že je TripAdvisor bezpečným a důvěryhodným zdrojem rad a informací o cestování. S tím nám můžete pomoci tak, že budete dodržovat zásady TripAdvisoru týkající se obsahu a následující pravidla pro fotografie a videa:

Vhodnost pro celou rodinu

Nepovolujeme multimediální soubory s pornografickým nebo vulgárním obsahem. Odmítáme fotografie, které zachycují násilí nebo jiný obsah nevhodný pro naši komunitu.

Originalita

Nepovolujeme fotografie ani videa z jiných zdrojů. Jsou zakázány obrázky i videa porušující jakákoli autorská práva, ochranné známky či jiná zákonná vlastnická práva.

Nekomerčnost

Nedovolujeme zveřejňovat v profilech zařízení fotografie obsahující loga, propagační materiály nebo jakýkoli jiný obsah určený ke komerčním účelům.

Respektování soukromí

Respektujeme Vaše soukromí i soukromí podniků, jejichž profily zveřejňujeme. Fotografie pořízené na místě, kde je zakázáno fotografovat, nebudou přijaty. Fotografie zachycující jiné cestovatele nebo personál zařízení na vyžádání odstraníme.

Profil na TripAdvisoru

Fotografie se musejí týkat přímo zařízení, ke kterému jsou odeslány. Proto se ujistěte, že přidáváte obrázky ke správnému profilu na TripAdvisoru. Pokud zveřejníte obsah k určitému profilu na našem webu, musí se týkat ubytování, restaurace, atrakce nebo letecké společnosti vyhovující našim požadavkům na profily.

Bezpečné soubory

Multimediální soubory nesmějí být kontaminovány nebo nakaženy virem ani poškozeny jakýmkoli jiným způsobem, který má za cíl způsobit poškození počítačů a systémů TripAdvisoru nebo jeho uživatelů nebo k takovém poškození může vést.

Kvalita fotografií a videí

Pomozte ostatním cestovatelům získat z Vašich fotografií a videí maximum informací tím, že budete odesílat pouze kvalitní obsah.

Fotografie/videa by neměly:

  • být rozmazané, tmavé nebo z jiného důvodu obtížně viditelné.
  • být upravené způsobem, který zkresluje zachycenou scénu.
  • být vzhůru nohama nebo otočené na bok. Pokud jsou fotografie otočené na bok, otočte je v našem nástroji pro nahrávání fotografií.

Další pokyny pro fotografie a videa:

  • Fotografie nesmí být větší než 10 MB (až 15 MB pro ubytování, partnery a vlivné osobnosti).
  • Fotografie musejí být ve formátu GIF, JPG, BMP nebo PNG.
  • Obecně platí, že orientace na šířku (šířka je větší než výška) bude vypadat lépe než orientace na výšku (výška je větší než šířka). Doporučujeme dodržet poměr stran fotografií mezi 1:1 a 4:3.
  • Velikost každé fotografie bude upravena tak, aby odpovídala standardním zobrazovacím polím na našem webu.
  • Videa nesmějí být větší než 500 MB.
  • Poměr stran videa je optimalizován na 4:3. 
  • Videa musí být ve formátu MP4, MOV nebo M4V.

 
Byl pro vás tento článek užitečný?