Centrum nápovědy

Kdo rozhoduje, jaký obsah je původní a originální?

Veškerý obsah na webu TripAdvisor musí být autentický a originální.

To znamená:

  • Nezveřejňujte materiál chráněný autorskými právy ani obsah zveřejněný kdekoli jinde.
  • Nevydávejte se za jiného člena nebo zaměstnance webu TripAdvisor, nebo Vám bude zamezen přístup na fóra. Uživatelská jména musí dodržovat pokyny.
  • Žádáme členy, aby nezveřejňovali žádné informace, k jejichž zveřejnění nemají oprávnění, jako například: materiál z online a tištěných publikací chráněný autorskými právy (zpravodajské agentury, časopisy, knihy, cestovní průvodce, přepisy televizních a rádiových pořadů), ochranné známky, hesla, slevové kódy pro předplatitele/členy, důvěrné informace a duševní vlastnictví jiných osob a podniků.
  • Toto omezení zahrnuje reprodukci Vašich vlastních recenzí, zprávy z cest, rady ohledně cestování, deníky a blogy, které jste již zveřejnili jinde, a obsah napsaný jiným autorem. Usilujeme o zveřejňování originálního obsahu a chceme předcházet problémům s vlastnictvím a porušováním autorských práv z jakéhokoli jiného zdroje.
  • O soukromé korespondenci se zaměstnanci společnosti TripAdvisor platí, že nesmí být reprodukována, sumarizována ani se o ní nesmí diskutovat na veřejných fórech, pokud si to zaměstnanec společnosti TripAdvisor výslovně nepřeje.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?