Centrum nápovědy

Jak mohu aktualizovat svůj profil?

Váš profil je místem, na kterém se další členové TripAdvisoru dozvědí o Vás a Vašem cestovatelském stylu. Informace na této stránce jsou veřejné a mohou si je přečíst ostatní členové TripAdvisoru.

Sdílejte informace o sobě a svém stylu cestování tím, že přidáte životopis a profilovou fotografii. Chcete-li aktualizovat Váš profil:

  1. Přejděte do Vašeho profilu
  2. Klikněte na možnost Upravit profil
  3. Proveďte změny a uložte je

Společnost TripAdvisor si nečiní žádné nároky na vlastnictví fotografií zveřejněných na našich stránkách, není s nimi nijak spojen, ani je nepropaguje. Vezměte na vědomí, že nahráním fotografií udílíte TripAdvisoru nevýhradní práva k užívání, kopírování, používání k jinému účelu a zobrazování daných fotografií, a to zcela dle našeho uvážení. Jakákoli fotografie, která nesplňuje jeden nebo více z výše uvedených pokynů bude odstraněna.

Byl pro vás tento článek užitečný?