Centrum nápovědy

Kdo může používat pomůcky TripAdvisor?

Pomůcky webu TripAdvisor jsou k dispozici pro ubytovací zařízení, restaurace, atrakce a destinace, které mají profil na webu TripAdvisor. Chcete-li používat pomůcky webu TripAdvisor, nemusíte být vlastníkem ani oficiálním zástupcem zařízení, ale Váš web musí splňovat následující podmínky:

  1. být online, osobní nekomerční deník (např. blog)
    NEBO
  2. týkat se v první řadě cestování;

A

  1. nabízet cestovní a související zboží a služby, zejména hotelové a jiné ubytování pro cestování, rezervace letenek
    ANEBO
  2. být organizací destinačního marketingu (např. Úřad pro kongresovou turistiku a návštěvníky – CVB).

 

Web TripAdvisor nenabízí pomůcky pro profily zdrojů, pronájmy na dovolenou ani jednotlivé cestovatele. Pomůcky dostupné pro Váš podnik nebo destinaci naleznete v centru pomůcek.

Byl pro vás tento článek užitečný?