Centrum nápovědy

Co je tlačítko To se mi líbí?

Pokud se komukoliv na webu TripAdvisor líbí stránka destinace, ubytovacího zařízení, restaurace nebo atrakce, může své sympatie vyjádřit kliknutím na toto tlačítko. Tlačítko To se mi líbí na webu TripAdvisor funguje stejně jako tlačítko To se mi líbí na Facebooku: označíte-li na webu TripAdvisor stránku, která se Vám líbí, bude přidána na Vaši časovou osu na Facebooku.

Nemusíte být na webu TripAdvisor přihlášeni pomocí účtu webu Facebook, abyste mohli tlačítko To se mi líbí používat.

Označení destinace, ubytovacího zařízení, restaurace nebo atrakce na webu TripAdvisor pomocí tlačítka To se mi líbí nemá žádný vliv na jejich hodnocení nebo pořadí podle indexu oblíbenosti.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?