Centrum nápovědy

Náš hotel je uveden na nesprávném místě, jak to mohu opravit?

Aby mohl TripAdvisor poskytovat cestovatelům co možná nejpřesnější informace, snaží se uvádět všechna ubytování, restaurace a atrakce na jejich skutečných místech, aby nebylo možné profily přesouvat do jiných měst, než kde se zařízení, jimž profily patří, fyzicky nacházejí. Je naší zásadou umísťovat profily do co možná nejkonkrétnější destinace.

Pokud se však přesto domníváte, že je Vaše ubytovací zařízení uvedeno na nesprávném místě, můžete to oznámit našim editorům tímto způsobem:

  1. Přihlaste se do centra správy.
  2. Klikněte na část „Správa profilu“.
  3. Na levé straně stránky klikněte na kartu „Podpora k profilům“ a pak na oranžové tlačítko „Nahlásit uzavření“.

Upozornění: Změny umístění vyžadují ověření ze strany člena týmu TripAdvisoru pro profily. Tento proces může být časově náročný a trvat několik pracovních dní, proto neodesílejte stejnou žádost několikrát, jen by to prodloužilo vyřízení Vaší původní žádosti.

Byl pro vás tento článek užitečný?