Centrum nápovědy

Zásady TripAdvisoru týkající se obsahu

Rádi si čteme o Vašich zážitcích z cest a vážíme si Vašich příspěvků na našich stránkách! Chceme mít také jistotu, že je TripAdvisor pro naši celosvětovou komunitu bezpečným a důvěryhodným zdrojem. Abyste nám s tím pomohli a zároveň přispěli k co nejrychlejšímu uveřejnění Vašeho obsahu, ujistěte se, že Váš obsah vyhovuje následujícím požadavkům:

Vhodný pro rodiny

Chceme zachovat bezpečné prostředí vhodné pro rodiny, a proto na našem webu nepovolujeme nadávky ani vulgární výrazy.  Veškerý obsah, který zahrnuje sexuálně explicitní poznámky, předpojatá vyjádření, výhrůžky nebo osobní urážky, odstraníme. Smažeme také veškerý obsah, který popisuje nebo znázorňuje osobní účast na nezákonné činnosti nebo takovou činnost podporuje. Nezveřejňujeme ani obsah s mimořádně podrobnými popisy úmrtí, zranění nebo násilných trestných činů. Zveřejňujeme pouze obsah odeslaný cestovateli staršími 13 let včetně.

Originální

Poskytněte nám Vaše nejlepší a nejpřesnější cestovatelské rady a tipy – jen se ujistěte, že je obsah opravdu Váš! Neměl by zahrnovat delší citace z jiných zdrojů. Veškerý obsah zkopírovaný z jiných webových stránek, recenzí, materiálů vlastníků zařízení, e-mailů či tištěných materiálů bude odstraněn.

Nekomerční     

Veškerý obsah, který je nabízen výměnou za osobní prospěch, například dary, služby nebo peníze, bude odstraněn.  Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli adresu URL, a to z jakéhokoli důvodu.

Relevantní     

Dbejte na to, aby byl obsah relevantní a užitečný pro cestovatele. TripAdvisor nepovoluje obsah, který podněcuje nesnášenlivost vůči jednotlivcům nebo skupinám osob na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuálních preferencí nebo národnosti.  Veškerý obsah nabádající k bojkotu nebo očerňování nějakého zařízení bude odstraněn.

Respektující soukromí  

Respektujeme Vaše soukromí i soukromí podniků, jejichž profily zveřejňujeme. Zajímají nás Vaše zážitky, nicméně Vás prosíme, abyste si osobní a důvěrné informace nechávali pro sebe. Veškerý obsah zahrnující osobní finanční údaje, včetně čísel platebních karet, čísla věrnostních karet nebo jiných finančních údajů, bude odstraněn. To se vztahuje jak na údaje o recenzentovi, tak údaje o jiných osobách.

Neuvádějte žádné vstupní kódy ani hesla. Na našem webu povolujeme zveřejňování jmen. To se týká například příjmení zaměstnanců nebo vlastníků zařízení, která mají profil na TripAdvisoru.

Snadno čitelný

Zvyšte přínos Vašeho obsahu pro ostatní cestovatele tím, že v něm budete používat správnou abecedu pro Váš jazyk a nebudete využívat strojový překlad, který by znesnadňoval čtení recenze.

Týkající se profilu na TripAdvisoru

Obsah se musí týkat přímo zařízení, ke kterému je odeslán. Proto se ujistěte, že přidáváte komentáře ke správnému profilu na TripAdvisoru.  Pokud zveřejníte obsah k určitému profilu na našich stránkách, musí se týkat ubytování, restaurace, atrakce nebo letecké společnosti vyhovující našim požadavkům na profily.

Podrobnější pokyny týkající se různých typů obsahu získáte po kliknutí na následující odkazy:

 

Fotografie/videa

Příspěvky na fóru

Otázky a odpovědi

Výlety

Odkazy

Zprávy

Uživatelská jména / profily

Odpovědi vedení


Byl pro vás tento článek užitečný?