Supportafdelingen

Hvad er artikler fra rejsende?

Vi har oprettet artikler fra rejsende på TripAdvisor for at give dig mulighed for at læse, skrive og redigere faktiske, rejserelaterede oplysninger, som måske med tiden ville blive glemt på vores fora. Du kan tænke på artikler fra rejsende som en slags brugerskrevet rejsehåndbog for et bestemt sted. Artikler kan dække en lang række emner såsom grundlæggende oplysninger om et rejsemål, nyttige rejsetip, sikkerhedsoplysninger og meget andet!

Artikler fra rejsende er ikke redaktionelle sider. De er ikke sider til religiøse, etiske eller politiske diskussioner og meningsudvekslinger, så hold dig til rejserelateret fakta. Når du bidrager med noget til en artikel fra rejsende, skal du huske på, at artikler fra rejsende skal bruges til at finde og bidrage med objektive oplysninger om et rejsemål. Hvis du vil dele dine personlige oplevelser og meninger, kan du skrive en anmeldelse! Hvis du gerne vil diskutere og kommunikere med andre medlemmer, kan du besøge vores fora.

Du kan få flere oplysninger om at finde og bidrage til artikler fra rejsende i vores vejledning.

Var denne artikel en hjælp?