Supportafdelingen

Hvad er indbakken?

Indbakken er en TripAdvisor-funktion, der giver vores medlemmer mulighed for at kommunikere på tomandshånd, så de kan stille mere specifikke spørgsmål og dele rejsetip. Vær ikke bange for at sende en meddelelse til et medlem for at få flere oplysninger om en anmeldelse, et billede eller en video, som vedkommende har offentliggjort. Når de har fortalt om deres oplevelse, vil de sandsynligvis gerne hjælpe!

Du kan finde alle meddelelser, du sender og modtager, i din indbakke.

Er du uvant med meddelelsesfunktionen? Få flere oplysninger om, hvordan du sender og modtager meddelelser i vores vejledning, eller få mere at vide om funktionerne i forbindelse med meddelelser.

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du læse vores retningslinjer for meddelelser

Var denne artikel en hjælp?