Supportafdelingen

Sådan blokerer du konti på TripAdvisor

Blokering er en funktion, der hjælper dig med at styre, hvordan du interagerer med andre konti på TripAdvisor. Denne funktion hjælper brugere med at hindre specifikke konti i at følge dem, sende direkte beskeder til dem og dele deres indhold.

Sådan blokerer du en specifik konto

  • Gå til profilsiden for kontoen, som du ønsker at blokere.
  • Klik på menuikonet "…" ved siden af brugerens navn.
  • Klik på "Bloker bruger".
  • Klik på "Bloker" på bekræftelsesskærmen.

Vigtige oplysninger om blokering af konti

  • Konti, som du har blokeret, kan ikke følge dig, og du kan ikke følge en konto, som du har blokeret.
  • Hvis du blokerer en konto, som du følger, vil det medføre, at du ikke længere vil følge den konto (og vedkommende kan heller ikke følge dig). Hvis du beslutter at fjerne blokeringen af den konto, kan du følge kontoen igen.
  • Blokerede konti modtager ikke en meddelelse, der gør dem opmærksom på, at deres konto er blevet blokeret. Men hvis en blokeret konto forsøger at følge, sende direkte beskeder eller dele indhold, får vedkommende besked om, at det ikke er muligt.
  • Du vil ikke modtage beskeder fra konti, som du har blokeret.

Vigtigt!TripAdvisor er et offentligt forum til at offentliggøre og dele indhold. Når en bruger blokeres, deaktiveres vedkommendes mulighed for at se dit offentlige indhold eller din offentlige profilside ikke, men dit indhold vil ikke blive vist i deres rejsefeed.

Var denne artikel en hjælp?