Supportafdelingen

Overvåger TripAdvisor meddelelser?

TripAdvisor overvåger ikke aktivt de meddelelser, som medlemmerne sender til hinanden. Vi er dog en gang imellem nødt til at åbne indbakker for at yde teknisk support efter din anmodning eller for at undersøge overtrædelser af vores retningslinjer for meddelelser eller brugsbetingelser (dvs. spam, kommercielle beskeder og indberettet misbrug), så vi forbeholder os retten til at læse og slette meddelelser og til midlertidigt eller permanent at deaktivere meddelelsesfunktionen, hvis vi opdager misbrug.

Vi fremlægger aldrig indhold fra dine private meddelelser til andre medlemmer eller tredjeparter uden din udtrykkelige tilladelse.

Hvis du modtager en meddelelse, der ikke overholder vores retningslinjer, skal du indberette det til os ved hjælp af spam- eller chikaneknappen nederst i meddelelsen.

Var denne artikel en hjælp?