Supportafdelingen

Overvåger TripAdvisor private meddelelser?

TripAdvisor overvåger ikke aktivt de meddelelser, som medlemmerne sender til hinanden. Vi er dog en gang imellem nødt til at åbne private meddelelser for at yde teknisk support af din forespørgsel eller for at undersøge overtrædelser af vores retningslinjer for meddelelser eller brugsbetingelser (dvs. spam, kommercielle beskeder og indberettet misbrug), så vi forbeholder os retten til at læse og slette meddelelser og til midlertidigt eller permanent at deaktivere meddelelsesfunktionen, hvis vi opdager misbrug.

Vi fremlægger aldrig indhold fra dine private meddelelser til andre medlemmer eller tredjeparter uden din udtrykkelige tilladelse.

Hvis du modtager en private meddelelse, der ikke overholder vores retningslinjer, bør du indberette det til os ved enten at bruge til spam eller til chikane nederst i meddelelsen.

 

Var denne artikel en hjælp?