Supportafdelingen

Hvad er TripAdvisors rejsekort?

Vores rejsekort er en interaktiv måde at dele de steder, du har været, med din familie og dine venner, på. Du kan sætte forskellige stifttyper på dit kort for at markere byer, du har været i, dem du gerne vil besøge, og dem du elsker.

Du kan sætte stifter i byer samt enkelte nationalparker og øer. Men du kan desværre ikke sætte stifter i lande, stater, øgrupper eller andre større regioner.

Der er tre måder at sætte stifter i dit kort på:

  • Søg efter bynavne i søgefeltet oven over kortet.
  • Marker byer fra listen over populære byer ved siden af kortet
  • Dobbeltklik på kortet for at zoome ind, og klik så på området i nærheden af den by, du vil tilføje.

 

Opret forbindelse mellem dine Facebook- og TripAdvisor-konti for at se, hvor dine Facebook-venner har været!

 

Var denne artikel en hjælp?