Supportafdelingen

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge TripAdvisor til at undersøge min rejse?

  • Hvis du ikke er sikker på, hvor du vil rejse hen, og du leder efter inspiration, kan du kigge på TripAdvisors Travellers' Choice-prisvindere: De bedste hoteller, restauranter og rejsemål i verden valgt af millioner af rejsende på TripAdvisor.
  • Hvis du ved, hvor du vil hen, men du har brug for at finde hoteller, restauranter og aktiviteter dér, kan du indtaste dit rejsemål i søgefeltet øverst på siden og gå til dets oversigtsside, der burde være det første søgeresultat.
  • Hvis du gerne vil have oplysninger om et bestemt hotel, restaurant eller seværdighed, kan du indtaste navnet i søgefeltet øverst på siden. Find den registrering, du leder efter, og gennemse så anmeldelser og billeder fra rejsende på TripAdvisor.
  • Hvis du har et mere specifikt spørgsmål, kan du stille det i foraene. Du kan også se, hvad dine venner på Facebook har anmeldt, ved at logge på TripAdvisor med dine logonoplysninger til Facebook.
Var denne artikel en hjælp?