Supportafdelingen

Hvad er partnerskabet mellem TripAdvisor og Kiva, og hvordan kan jeg deltage?

Partnerskabet med Kiva giver udvalgte TripAdvisor-anmeldere mulighed for at udlåne 25 USD finansieret af TripAdvisor til små virksomhedsejere og fællesskaber fra de steder, de besøger. Når et medlem anmelder et hotel, en lejet feriebolig, en restaurant eller en seværdighed i et Kiva-støttet land (uden for USA) på udvalgte sider på TripAdvisor (USA (.dk), Storbritannien, Canada, Irland eller Australien), er den pågældende anmelder berettiget til at give et mikrolån på 25 USD fra TripAdvisor til en modtager i det pågældende land. Lånene er fuldstændigt finansierede af et bidrag på 250.000 USD fra TripAdvisor - du har ingen omkostninger ved at deltage.

Krav til berettigelse:

  • Rejsende, der bor i USA, Storbritannien, Canada, Irland eller Australien, kan deltage.
  • Anmeldelsen skal være af en virksomhed beliggende i et Kiva-støttet land uden for USA
  • og skal indsendes gennem en af følgende sider på TripAdvisor: USA (.dk), Storbritannien, Canada, Irland eller Australien.
  • Mikrolån bliver kun tilbudt for anmelderens første anmeldelse i hvert berettiget land.


Sådan fungerer det:

  1. Log på www.tripadvisor.dk.
  2. Find et hotel, en lejet feriebolig, en restaurant eller en seværdighed, som du har besøgt, i et Kiva-støttet land (uden for USA).
  3. Tilføj din anmeldelse på en af siderne på TripAdvisor (USA (.dk), Storbritannien, Canada, Irland eller Australien), så andre rejsende kan få gavn af din oplevelse.
  4. Når du har indsendt en anmeldelse, vil du modtage en e-mail fra TripAdvisor med oplysninger om mikrolånet. E-mailen fører dig til Kiva.org, hvor mikrolånet på 25 USD vil fremgå.
  5. Gennemse de mulige lånere i det pågældende land, og vælg én til at modtage mikrolånet fra TripAdvisor.


Det er det hele! Tak, fordi du hjælper os med at gøre verden til et bedre sted.

Var denne artikel en hjælp?