Supportafdelingen

Hvad er rejseguider?

TripAdvisors rejseguider hjælper dig med at finde herlige aktiviteter på rejsemål i hele verden. Rejseguider giver tip, idéer, baggrundsinformation og lokale synspunkter, der kan hjælpe dig med at planlægge den perfekte rejse.

TripAdvisors rejseguider kan laves på to måder:

Bestilte guider: Disse førsteklasses, bestilte guider er markeret med teksten ”udarbejdet eksklusivt til TripAdvisor” i overskriftet på guiden. De dækker specifikke emner og områder, er officielt bestilt af TripAdvisor og er underlagt omfattende og mere detaljerede redaktionelle krav til og processer for gennemgang, herunder kvalitetskontrol, grammatisk gennemgang og redaktionel virksomhedsgennemgang, for at kunne blive offentliggjort på TripAdvisor. Disse særlige guider er bestilt indhold, der er udarbejdet for betaling, og ejes af TripAdvisor. Brug indrapporteringsfunktionen forneden i disse guider til at gøre os opmærksom på eventuelle problemer med disse guider.

Eksempler på bestilte guider:

Venice Off the Beaten Path

3 Days in Barcelona

Guide to Dublin for Families

Guider skrevet af brugerne: Bidragydere på TripAdvisor har mulighed for at skrive guider på frivillig basis. De generelle retningslinjer for dette program er drevet i overensstemmelse med vores brugsbetingelser. I overensstemmelse med TripAdvisors politik for anmeldelser redigerer og fjerner TripAdvisor ikke noget sådant indhold, medmindre det overtræder vores retningslinjer. Hvis du mener, at en guide overtræder vores retningslinjer, bedes du bruge indrapporteringsfunktionen forneden i guiden til at fortælle os om det, så det kan blive undersøgt.

 

Var denne artikel en hjælp?