Supportafdelingen

Hvad er kortet Gennemse steder i nærheden?

På hver virksomheds TripAdvisor-side viser kortet Gennemse steder i nærheden nærliggende indkvarteringssteder, restauranter og seværdigheder. Disse steder vises på kortet baseret på deres afstand til det sted, hvis side du er ved at se på.

Hvis du ejer eller administrerer en virksomhed, der ikke vises i dette afsnit, og du mener, den burde, skal du kontakte os gennem ledelsescenteret for at sørge for, at vi registrerer din virksomhed på den rigtige placering.


Var denne artikel en hjælp?