Supportafdelingen

Søg i supportafdelingen

Retningslinjer for svar fra ledelsen

TripAdvisor Support -

TripAdvisor giver ledelsen eller repræsentanter fra indkvarteringssteder, restauranter eller seværdigheder mulighed for at svare på anmeldelser, som skrives om deres ejendom. Sørg for, at svaret er skrevet, som du ønsker at se det offentliggjort på vores side. For at blive accepteret skal svar fra ledelsen være:

  • FamilievenligeIntet anstødeligt sprog eller anstødelige billeder.
  • Unikke og uafhængige – Vi tillader ét svar pr. anmeldelse på vores websted. Du bør koordinere med anden autoriseret ledelse eller ejendommens ejere for at sikre, at du er den person, der skal svare på anmeldelsen.
  • OriginaleIntet materiale fra andre kilder, herunder korrespondance fra en gæst eller en anden tredjepart.
  • Professionelle – Svar fra ledelsen offentliggøres nedenunder den anmeldelse, som du svarer på. De læses af brugere på TripAdvisor og skal derfor skrives på en måde, der repræsenterer din virksomheds kundeservicepolitikker.
  • Relevante for alle TripAdvisor-brugereIrrelevant indhold vil blive fjernet. Svar fra ledelsen må ikke være truende eller udsætte en anmelder for tvang eller forsøge at undertrykke en anmelders bidrag til vores websted. Beskyldninger om svindel accepteres ikke.
  • Respektfulde over for privatlivet – Gæt ikke på anmelderens identitet, og medtag ikke oplysninger, der kunne identificere vedkommende.
  • Reklamefri – Ingen former for reklame. Vi forbeholder os retten til at fjerne webadresser.

Hvis dit svar overholder disse retningslinjer, vil det typisk blive offentliggjort inden for et par hverdage, og du vil modtage en bekræftelse. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvorfor og hvordan du bør skrive svar fra ledelsen, kan du læse vores vejledning.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, skal du logge på ledelsescenteret. Klik på fanen ”Anmeldelser” i menuen, og vælg ”Svar på anmeldelser”.

TripAdvisor forbeholder sig retten til at fjerne en anmeldelse eller et svar fra ledelsen til enhver tid og af alle årsager. De anmeldelser, der offentliggøres på TripAdvisor, er individuelle og meget subjektive meninger. De meninger, der er udtrykt i anmeldelserne, tilhører TripAdvisors medlemmer og ikke TripAdvisor LLC. Vi støtter ikke meninger, der er udtrykt af anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke tilknyttet et sted, der er registreret eller anmeldt på dette websted.

I henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udleverer TripAdvisor ikke personlige oplysninger om nogen personer.