Supportafdelingen

Retningslinjer for svar fra ledelsen

Vi sætter pris på dine bidrag og opfordrer dig til at interagere med andre rejsende! Vi vil også gerne sikre os, at TripAdvisor er en sikker og pålidelig kilde for rejsetip og -oplysninger. For at hjælpe os med dette mål beder vi om, at du overholder TripAdvisors indholdspolitik og følgende regler for svar fra ledelsen på anmeldelser:

Originale

De må ikke indeholde korrespondance fra gæster eller tredjeparter eller uddrag af anmeldelser fra rejsende.

Reklamefri

Undlad at inkludere kommercielt indhold eller reklamemateriale af nogen art. Svar, der tilbyder personlig gevinst i form af f.eks. gaver, tjenester eller penge, vil blive fjernet. Vi tillader ikke svar, der indeholder links, medmindre de er relevante for anmeldelsen.

Relevante

Offentliggør ikke svar, der omfatter indhold, som er irrelevant for den pågældende anmeldelse. Ingen personlige holdninger til politik, etik, religion eller større sociale problemer. Svar fra ledelsen må ikke være truende eller udsætte en anmelder for tvang eller forsøge at undertrykke en anmelders bidrag til vores website. Beskyldninger om svindel accepteres ikke. Vi accepterer heller ikke svar henvendt til TripAdvisors personale eller kommentarer om TripAdvisors politik.

Respekt for privatlivets fred

Spekulation om anmelderens identitet accepteres ikke. Personlige oplysninger, som kan bruges til at identificere en person, er forbudt, herunder, men ikke begrænset til, navne, adresser og telefonnumre.

Letlæselige

Medtag ikke lister, punkter eller anden formatering, da det ikke vises i svar fra ejeren. Maskinoversatte svar fra ledelsen, der er ulæselige eller uforståelige, accepteres ikke.

Var denne artikel en hjælp?