Supportafdelingen

Skal min virksomhed være registreret på TripAdvisor, for at nogen kan anmelde den?

Din virksomhed skal være registreret på TripAdvisor, for at rejsende kan anmelde den. Men det er nemt for dig (eller en rejsende) at anmode om en ny registrering. Hvis du overholder vores kriterier, og personen, der indsender anmodningen, giver os tilstrækkelige oplysninger til at placere dig på den rigtige placering, tilføjer vi din ejendom.

Læs om,hvordan man anmoder om en ny registrering.

 

Var denne artikel en hjælp?