Supportafdelingen

Retningslinjer for registrering af overnatningssteder

Grundlæggende krav

Indkvarteringssteder på TripAdvisor skal opfylde alle de følgende kriterier:

 • skal være åbne for offentligheden
 • skal have et officielt navn
 • skal have officiel adresse på ét permanent sted
 • skal have åbent i 12 sammenhængende uger i løbet af året på ét permanent sted
 • skal have flere værelser/enheder
 • skal have kapacitet til mere end én gæst/gruppe gæster ad gangen
 • IKKE kræve, at gæster overnatter mere end syv nætter
 • skal være åbne i øjeblikket eller tage imod bookinger til en fremtidig åbningsdato

Begrænsninger

Følgende er IKKE kvalificeret til at blive registreret som indkvarteringssteder:

 • ejendomsadministrationsvirksomheder
 • bookingvirksomheder
 • flere enheder under den samme virksomhed, der ligger forskellige steder (f.eks. en gruppe hytter, der ligger spredt over et stort bjergområde)
 • indkvarteringssteder, der ligger i en lufthavn – efter sikkerhedstjek
 • overnatningssteder, der består af et afsnit eller en gruppe værelser i et andet overnatningssted
  • Mulig undtagelse: Hvis afsnittet er helt adskilt (anden bygning, en hel etage, separat tårn) og har et officielt navn og en separat virksomhedstilladelse

Indkvarteringskategorier

Vores redaktører tildeler hver registrering af et overnatningssted én enkelt indkvarteringskategori:

For at tildele et indkvarteringssted en bestemt indkvarteringskategori skal vi bekræfte ÉT af følgende:

 • Overnatningsstedet overholder kategorikravene. Vi skal se de påkrævede tjenester beskrevet på overnatningsstedets officielle website og en bookingpartners website. 

ELLER

 • Indkvarteringsstedet har en officiel virksomhedslicens udstedt af en lokal myndighed eller turismeorganisation, og licensen angiver den konkrete type indkvarteringssted, som defineret af de lokale myndigheder.

Vi accepterer IKKE følgende som licenser:

 • sundhedslicenser
 • fødevarelicenser
 • skattedokumenter
 • brand-/politi-/sikkerhedslicenser
 • forsikringspapirer
 • dokumenter, der er ikke udstedt af en officiel myndighed eller turismeorganisation.

Ferieboligudlejning

TripAdvisor registrerer ikke indkvarteringssteder, der er til eksklusiv brug af én gæst eller én gruppe ad gangen. Denne type ejendomme kan kvalificere sig til at blive registreret som ferieboligudlejning.

Registrer din ferieboligudlejning på TripAdvisors ferieboligudlejning.

Var denne artikel en hjælp?