Supportafdelingen

Søg i supportafdelingen

Vores retningslinjer for brugeranmeldelser

TripAdvisor Support -

Millioner af rejsende som dig selv sætter deres lid til TripAdvisors anmeldelser, når de planlægger en rejse. Anmeldelser skal være:

 • Familievenlige – Vi tillader ikke stødende ord, trusler, fordomsfulde kommentarer, hadefulde ytringer, eksplicit seksuelt sprog eller andet indhold, der ikke er passende for vores fællesskab. Klik her for at få flere oplysninger.
 • Ægte anmeldelser fra gæster af deres egne oplevelser – Vi accepterer anmeldelser, der beskriver førstehåndsoplevelser af en virksomheds faciliteter eller tjenester. Almindelig diskussion, der ikke beskriver en bestemt oplevelse, offentliggøres ikke. Klik her for at få flere oplysninger.
 • Relevante for andre rejsende – Vi tillader ikke indhold, der ikke er relevant for rejseplanlægning og -undersøgelse. Klik her for at få flere oplysninger.
 • Unikke og uafhængige – Du må skrive én anmeldelse om et givent indkvarteringssted, en given restaurant eller en given seværdighed pr. besøg. Klik her for at få flere oplysninger.
 • Originale – Vi tillader ikke omfattende citater fra andre kilder, herunder (men ikke begrænset til) websteder, e-mailkorrespondance, andre anmeldelser osv.
 • Reklamefri – Vi offentliggør ikke webadresser. Intet reklamemateriale af nogen slags. Vi forbeholder os retten til at fjerne e-mailadresse, adgangskoder, betalingsoplysninger og telefonnumre uanset årsag.
 • Vedrørende en passende ejendom – Din anmeldelse skal være af et indkvarteringssted, en restaurant eller en seværdighed, der overholder vores registreringskrav.
 • I overensstemmelse med vores alderskrav – Ingen anmeldelser skrevet af børn under 13
 • Fra en gyldig e-mailadresse og skrevet med almindelig e-mailformatering:
  • Den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, skal være korrekt. Vi får måske brug for at kontakte dig, hvis der er problemer med din anmeldelse.
  • Maskinoversatte anmeldelser, der er ulæselige eller uforståelige, accepteres ikke.
  • Ingen HTML-tags og ingen overdreven brug af STORE BOGSTAVER, slang, formateringsproblemer, gentagen tekst eller typografiske symboler.
  • Brug det korrekte alfabet for det sprog, som du skriver på. Omskriv ikke til et andet skriftsprog.
  • Overhold minimumskravet til antal tegn, men tilføj ikke unødvendige tegn for at opfylde dette krav.  

TripAdvisor forbeholder sig retten til at fjerne en anmeldelse eller et svar fra ledelsen til enhver tid og af alle årsager. De anmeldelser, der offentliggøres på TripAdvisor, er individuelle og meget subjektive meninger. De meninger, der er udtrykt i anmeldelserne, tilhører TripAdvisors medlemmer og ikke TripAdvisor LLC. Vi støtter ikke meninger, der er udtrykt af anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke tilknyttet et sted, der er registreret eller anmeldt på dette websted.

I henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udleverer TripAdvisor ikke personlige oplysninger om nogen personer.