Supportafdelingen

Søg i supportafdelingen

Vores retningslinjer for rejsendes anmeldelser

TripAdvisor Support -

Millioner af rejsende som dig selv sætter deres lid til TripAdvisors anmeldelser, når de planlægger en rejse. Anmeldelser skal være:

 • Familievenligt - Vi tillader ikke stødende ord, trusler, fordomsfulde kommentarer, hadefulde ytringer, eksplicit seksuelt sprog eller andet indhold, der ikke er passende for vores fællesskab. Klik her for at få yderlige oplysninger.
 • Skrevet af rigtige rejsende - Vi accepterer anmeldelser, der beskriver førstehåndsoplevelser med faciliteterne eller ydelserne på et sted. Almindelig diskussion, der ikke beskriver en bestemt oplevelse, offentliggøres ikke. Klik her for at få yderligere oplysninger.
 • Relevant for andre rejsende - Offentliggør ikke indhold, der ikke er relevant for rejseplanlægning og -undersøgelse. Klik her for at få yderligere oplysninger.
 • Unikt og uafhængigt - Du må skrive én anmeldelse af et givet indkvarteringssted, en given restaurant eller en given seværdighed pr. besøg. Klik her for at få yderligere oplysninger.
 • Originalt - Vi tillader ikke omfattende citater fra andre kilder, herunder (men ikke begrænset til) websteder, e-mailkorrespondance, andre anmeldelser osv.
 • Ikke-kommercielt - Alle former for reklamemateriale, herunder selvpromoverende URL-adresser, accepteres ikke. Vi forbeholder os retten til at fjerne URL-adresser, e-mailadresser eller telefonnumre uanset årsag.
 • Indsendt for en ejendom, der opfylder registreringskriterierne - Din anmeldelse skal være for et indkvarteringssted, en restaurant eller en seværdighed, der overholder vores registreringskrav.
 • Alderskrav - Børn under 13 år må ikke skrive anmeldelser.
 • Gyldig e-mail og almindelig e-mailetikette:
  • Den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, skal være korrekt. Vi vil kontakte dig, hvis der er et problem med din anmeldelse.
  • Ingen HTML-tags og ingen overdrevet brug af STORE BOGSTAVER, slang og typografiske symboler.

TripAdvisor forbeholder sig retten til at fjerne en anmeldelse eller et svar fra ledelsen på alle tidspunkter og af alle årsager. De anmeldelser, der offentliggøres på TripAdvisor, udgør individuelle og meget subjektive meninger. De meninger, der er udtrykt i anmeldelserne, tilhører TripAdvisors medlemmer og ikke TripAdvisor LLC. Vi støtter ikke meninger, der er udtrykt af anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke tilknyttet et sted, der er registreret eller anmeldt på dette websted.

I henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udleverer TripAdvisor ikke personlige oplysninger om nogen personer.