Supportafdelingen

Vores retningslinjer for rejsendes anmeldelser

Vi sætter pris på dine bidrag og opfordrer dig til at interagere med andre rejsende! Vi vil også gerne sikre os, at TripAdvisor er en sikker og pålidelig kilde for rejsetip og -oplysninger. For at hjælpe os med dette mål beder vi om, at du overholder TripAdvisors indholdspolitik og følgende regler for anmeldelser:

Reklamefri

Vi tillader ikke anmeldelser, der indeholder links eller indhold, som udelukkende er medtaget til reklamemæssige formål.

Relevante

Sørg for, at dine anmeldelser er relevante og nyttige for de rejsende – husk, at de læser din anmeldelse for at finde ud af, hvad de potentielt kan forvente sig af deres oplevelse med en given virksomhed. Undlad derfor at bruge nogen personlige holdninger i forhold til politik, etik, religion eller bredere sociale problemer.   Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til TripAdvisor om vores moderationspolitikker, kan du kontakte os via Supportafdelingen. Alle spørgsmål rettet til ejere af ejendomme eller andre rejsende vil blive fjernet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til TripAdvisors brugere, kan du skrive i vores fora. Derudover har hver enkelt ejendom en funktion til spørgsmål og svar på sin registrering – du kan stille spørgsmål til ejeren af ejendommen ved hjælp af denne.

Upartiske

Anmeldelser er mest nyttige, når de giver upartiske tip. Vi tillader ikke, at individer eller enheder, som ejer eller er tilknyttet en ejendom, indsender anmeldelser af deres egne eller konkurrerende virksomheder. Anmeldelser, som indsendes i et forsøg på at afpresse en registrering, vil ikke blive offentliggjort. Hvis du har mistanke om, at en anmeldelse er falsk eller ikke lever op til TripAdvisors retningslinjer for indlæg, kan du benytte indberetningsfunktionen, som findes nederst i hver anmeldelse.

Personlige

Vores fællesskab vil gerne høre om din oplevelse. Det betyder, at oplysninger fra andre, rygter eller udtalelser fra andre kilder ikke accepteres. Skriv kun anmeldelser, som er baseret på reelle oplevelser, du har haft, og sørg for, at dine anmeldelser er detaljerede nok til, at andre rejsende kan drage nytte af dine tip.

Letlæselige

Vi har et påkrævet antal tegn for anmeldelser. Brug pladsen til oplysninger om din rejse, og medtag ikke ekstra tegn eller mellemrum.  

Registreret på TripAdvisor

Indsendelser skal have direkte tilknytning til den ejendom, som de indsendes til. Du skal derfor sikre dig, at du indsender dit indhold til den rette registrering på TripAdvisor. Hvis du offentliggør indhold til en bestemt virksomhed på vores website, skal det være for et indkvarteringssted, en restaurant, en seværdighed eller et flyselskab, der overholder vores registreringskrav. I forbindelse med ferieboligudlejning samarbejder vi med FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip og Vacation Home Rentals. Krydstogtsregistreringer kan findes på vores partnerwebsite http://www.CruiseCritic.com.

Anmeldelser af lejede ferieboliger

Derudover bør anmeldelser af lejede ferieboliger være:

Aktuelle

For at holde indholdet frisk for vores læsere beder vi om, at du nøjes med at skrive om oplevelser, der fandt sted inden for det nuværende kalenderår eller op til to tidligere kalenderår.

Baseret på korte ophold

Du skal være velkommen til at dele dine tanker om alle ophold på 90 dage eller derunder.

Relevante for rejsende

Husk, at vores anmeldelser er beregnet til at hjælpe rejsende med deres ferieplaner – derfor beder vi dig om at holde dig til at skrive om lejede ferieboliger. Det betyder ingen anmeldelser om virksomhedsudlejning, overgangsboliger eller midlertidige boliger.

Skrevet efter indtjekning

Vi beder om, at du skriver om dine oplevelser, når du har tjekket ind på din lejede feriebolig. For at hjælpe med at sikre autenticiteten i vores anmeldelser accepterer vi i øjeblikket ikke indsendelser, der sker under bookingprocessen eller før ankomst til ejendommen.

Verificerbart ved navnet på lejekontrakten

For at hjælpe med at sikre autenticiteten i vores anmeldelser bliver du bedt om at indtaste navnet på den person i dit selskab, der har underskrevet lejeaftalen. (Dette obligatoriske felt vises øverst på formularen Skriv en anmeldelse.) Bemærk! Vi deler ikke dette navn offentligt på vores website.

Kan dokumenteres af ferieboligejeren

Hvis en ferieboligejer ikke kan bekræfte, at en anmelder var en gæst, sender vi gæsten en anmodning om dokumentation. Det er ganske enkelt for at sikre, at den rette ejer og ejendom krediteres for din anmeldelse.

Registreret på TripAdvisor

Vores registreringer af lejede ferieboliger leveres af vores partnerwebsteder: FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip og Vacation Home Rentals. Når ferieboligejerne fjerner deres registrering fra en af disse tjenester, fjernes deres ferieboliger også på TripAdvisor. Vi kan desværre ikke offentliggøre anmeldelser af lejede ferieboliger, der ikke længere er registreret på TripAdvisor.

Var denne artikel en hjælp?