Supportafdelingen

Hvad er TripAdvisors politik om organiseret reklamering?

Anmeldelser, der indsendes til TripAdvisor, skal indsendes af individuelle rejsende og ikke en tredjepart.

Der findes virksomheder og individer, der udfører organiseret reklamering, og påstår, at de kan forbedre en ejendoms status i Trip Advisors popularitetsindeks ved at indsende anmeldelser. Anvendelse af en af disse tjenester er i strid med vores regler, og ejendomme er blevet straffet for at anvende dem. Du kan få flere oplysninger ved at læse om vores bøder for indsendelse af falske anmeldelser.

 

Var denne artikel en hjælp?