Supportafdelingen

Må jeg anvende indhold fra TripAdvisor?

TripAdvisor tilbyder nogle pakker med anmeldelses-, vurderings- og prisrelateret indhold, som du kan bruge på dit websted - klik her for at få flere oplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål om brug af indhold på TripAdvisor, kan du kontakte vores afdeling for anmodninger om tilladelser. Sørg for, at du angiver følgende oplysninger:

  • Dit navn
  • En beskrivelse af, hvad du ønsker tilladelse til at anvende (samt et link til siden på vores websted)
  • Hvad du har tænkt dig at bruge indholdet til.

 

Var denne artikel en hjælp?