Supportafdelingen

Hvad udgør autentisk og originalt indhold?

Alt indhold på TripAdvisor bør være autentisk og originalt.

Det betyder, at:

  • Du ikke må offentliggøre ophavsretligt beskyttet materiale.
  • Du ikke må udgive dig for at være andre medlemmer eller TripAdvisor-personale, ellers vil du hurtigt blive udelukket fra vores fora. Brugernavne skal overholde retningslinjerne.
  • Vi beder medlemmer om ikke at offentliggøre oplysninger, som de ikke har tilladelse til at videregive, herunder, men ikke begrænset til: ophavsretligt materiale fra enhver online eller printet publikation (f.eks. nyhedsbureauer, magasiner, bøger, rejseguider og afskrifter fra tv- eller radioprogrammer), varemærker, adgangskoder, rabatkoder for abonnenter/medlemmer, fortrolige oplysninger og enhver anden persons eller virksomheds immaterielle rettigheder.
  • Privat korrespondance med TripAdvisor-personale må ikke gendannes, opsummeres eller nævnes i de offentlige fora, medmindre TripAdvisor-personale specifikt anmoder om det.

 

Var denne artikel en hjælp?