Supportafdelingen

Kan jeg genbruge en andens indhold?

Alt indhold på TripAdvisor skal være autentisk og originalt.

Det vil sige:

  • Ophavsretligt materiale eller indhold må ikke offentliggøres andre steder.
  • Du må ikke udgive dig for at være andre medlemmer eller TripAdvisors personale. Dette vil medføre, at du hurtigt forvises fra foraene. Brugernavne skal følge retningslinjer.
  • Vi beder medlemmer om ikke at offentliggøre oplysninger, som de ikke har tilladelse til at gøre tilgængelige, inklusive men ikke begrænset til: ophavsretsligt materiale fra online eller trykte medier (nyhedsbureauer, magasiner, bøger, rejseguider, transskriptioner af fjernsyns- eller radioprogrammer), varemærker, adgangskoder, abonnementrabatkoder/rabatkoder kun til medlemmer, fortrolige oplysninger eller immateriel ejendom tilhørende privatpersoner eller virksomheder.
  • Denne begrænsning omfatter gengivelse af dine egne anmeldelser, rejsebeskrivelser, rejseråd, dagbøger eller blogs, som du tidligere har offentliggjort andre steder samt indhold skrevet af andre forfattere. Vi har til hensigt at offentliggøre originalt indhold og undgå ejerskabsproblemer og krænkelse af ophavsretten fra andre kilder.
  • Privat korrespondance med TripAdvisors personale må ikke gengives, opsummeres eller diskuteres i offentlige fora, medmindre TripAdvisors personale specifikt har bedt om det.
Var denne artikel en hjælp?