Supportafdelingen

Hvordan opdaterer jeg min profil?

Din profil er det sted, hvor andre TripAdvisor-medlemmer kan få mere at vide om dig og din rejsestil. Oplysningerne på denne side er offentlige, og andre TripAdvisor-medlemmer kan læse dem.

Fortæl om dig selv og din rejsestil ved at tilføje en biografi og et profilbillede. Sådan opdaterer du din profil:

  1. Gå til din profil
  2. Klik på Rediger profil
  3. Tilføj dine oplysninger, og tryk på Gem

TripAdvisor har ingen ejendomsret eller tilknytning til og giver ikke sin tilslutning til nogen af de billeder, der offentliggøres på vores website. Bemærk, at du ved at uploade billeder giver TripAdvisor en ikkeeksklusiv ret til at bruge, kopiere, ændre til et nyt formål og vise dine billeder, hvis vi ønsker det. Billeder, der ikke overholder en eller flere af ovenstående retningslinjer, vil blive fjernet.

Var denne artikel en hjælp?