Supportafdelingen

Hvordan ændrer jeg mit brugernavn?

Dit brugernavn er det unikke TripAdvisor-navn, der kun tilhører dig, og som giver andre mulighed for at finde din profil. Dette navn vises ved siden af dine bidrag i dit rejsefeed.

Sådan opdaterer du dit brugernavn:

  • Gå til din profil
  • Klik på "Rediger profil".
  • Rediger brugernavnet, og gem.

Hvis der allerede er gjort krav på brugernavnet, bliver du bedt om at vælge et andet. Hvis du tilføjer understregningstegn eller tal før eller efter det ønskede brugernavn, hjælper det med at gøre det unikt. Hvis du f.eks. gerne vil have brugernavnet @Emily, men der allerede er nogen, som har gjort krav på det, kan du overveje at vælge et navn som @_Emily eller @Emily82.

Hvis du er ejer, skal du være opmærksom på, at hvis du opdaterer dit brugernavn, ændrer det kun, hvordan det vises ved fremtidige svar fra ledelsen. Denne handling har ikke tilbagevirkende kraft og fjerner ikke det navn, der tidligere er knyttet til dine svar fra ledelsen.

Hvis nogen har dit varemærkebeskyttede navn i deres brugernavn, kan du indberette vedkommendes profil.

Var denne artikel en hjælp?