Supportafdelingen

Hvordan ændrer jeg mit TripAdvisor-billede?

Hvis du vil skifte dit TripAdvisor-billede, skal du logge på din TripAdvisor-konto. Når du har gjort det, skal du:

    1. Gå til siden Rediger dit offentlige billede.
    2. Vælg en fil fra computeren, som du vil have som profilbillede, og klik på Opdater billede.
    3. Hvis dine TripAdvisor- og Facebook-konti er forbundne, vil dit Facebook-billede blive dit TripAdvisor-billede.

Få flere oplysninger

    .

 

Var denne artikel en hjælp?