Supportafdelingen

Hvad er TripAdvisors mobilapplikation?

TripAdvisors mobilapplikation indeholder alt det, du elsker ved TripAdvisor, så du kan tjekke vores websted, når du er på farten! Brug vores applikation til at skrive en anmeldelse fra din mobiltelefon, mens dine rejseoplevelser stadig ligger frisk i din hukommelse.

  • Gennemse millioner af anmeldelser, meninger og personlige billeder fra rejsende
  • Tilføj dine egne anmeldelser og billeder
  • Find de bedste hoteller, restauranter og seværdigheder, herunder Travellers' Choice-prisvindere
  • Sammenlign flyrejser, og find gode tilbud
  • Brug I nærheden nu til at finde muligheder i nærheden af dig eller en hvilken som helst adresse, du indtaster
  • Få svar på dine specifikke rejsespørgsmål i foraene


Du kan få flere oplysninger om måder til at få adgang til TripAdvisor fra din mobiltelefon eller tablet i vores oversigt.

Var denne artikel en hjælp?