Supportafdelingen

Hvem kan bruge TripAdvisor-widgets?

TripAdvisor-widgets er tilgængelige for indkvarteringssteder, seværdigheder, restauranter og rejsemål, som er registreret på TripAdvisor. Det er ikke et krav, at du er ejer eller officiel repræsentant for en ejendom for at bruge widgets, men dit websted skal:

  1. Være en online-, personlig, ikke-kommerciel dagbog (f.eks. en blog.)
    ELLER
  2. Primært være relateret til rejser
OG
  1. Udbyde rejse- og rejserelaterede ydelser og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, hotel- eller andre former for rejseindkvartering, reservation hos flyselskaber
    OG/ELLER
  2. Være en virksomhed, der beskæftiger sig med rejsemål (f.eks. et kongres- og besøgscenter).

TripAdvisor tilbyder ikke widgets til ressourceregistrering, ferieboligudlejning eller individuelle rejsende. Hvis du vil se hvilke widgets, der er tilgængelige for din registrerede virksomhed eller rejsemål, kan du gå til dit widgetcenter.


Var denne artikel en hjælp?