Supportafdelingen

Hvad er knappen Synes godt om?

Alle kan Synes godt om TripAdvisor-sider for rejsemål, indkvarteringssteder, restauranter og seværdigheder. Knappen Synes godt om på TripAdvisor fungerer på samme måde som knappen Synes godt om på Facebook: Når du klikker på Synes godt om på en TripAdvisor-side, vil det blive opslået på din tidslinje på Facebook.

Du behøver ikke at have oprettet forbindelse til Facebook på TripAdvisor for at kunne bruge knappen Synes godt om.

Det har ingen indflydelse på vurderingen eller placeringen i popularitetsindekset, når du klikker på Synes godt om for rejsemål, indkvarteringssteder, restauranter eller seværdigheder på TripAdvisor.

 

Var denne artikel en hjælp?