Supportafdelingen

Hvordan bruger TripAdvisor Facebook til at tilpasse min oplevelse?

Vi har indgået et partnerskab med Facebook for at gøre dine oplevelser på TripAdvisor sociale og personligt tilpassede fra det øjeblik, du ankommer. Vi anvender offentlige oplysninger og din venneliste til at vise dig dine venners anmeldelser, steder, de har besøgt, og andet rejserelateret indhold, de har delt.

Med øjeblikkelig tilpasning vises dine venners anmeldelser først, når du gennemser webstedet. Du vil også kunne se, hvilke af dine venner der har besøgt en by eller bor der, så du kan tage kontakt med folk, du kender, for at få tip om, hvordan du skal planlægge din rejse. Få flere oplysninger.


Var denne artikel en hjælp?