Supportafdelingen

Retningslinjer for Spørgsmål og svar

Vi sætter pris på dine bidrag og opfordrer dig til at interagere med andre rejsende! Vi vil også gerne sikre os, at TripAdvisor er en sikker og pålidelig kilde for rejsetip og -oplysninger. For at hjælpe os med dette mål beder vi om, at du overholder TripAdvisors indholdspolitik og følgende regler for Spørgsmål og svar-funktionen:

Relevante

Når du bruger vores Spørgsmål og svar-funktion, skal det være relevant for den virksomhed, som er registreret. Svarene skal være relevante i forhold til det stillede spørgsmål. Da dette er et værktøj til at planlægge fremtidige besøg, er spørgsmål eller kommentarer om et tidligere besøg ikke tilladt. Vi beder om, at du undlader kommentarer, der er rettet direkte mod en repræsentant for virksomheden eller en anden TripAdvisor-bruger. Hvis du ønsker at høre mere om booking eller kapacitet, skal du kontakte virksomheden direkte.

Upartisk tilknytning

Hvis du er ejer af eller repræsentant for en virksomhed, skal du oplyse din tilknytning til virksomheden, når du stiller eller besvarer spørgsmål. Du kan blive registreret som ejer af din virksomhed her (link).

Var denne artikel en hjælp?