Supportafdelingen

Retningslinjer for nyttige stemmer

Rejsende kan stemme på en anmeldelse, som de synes er særlig nyttig for dem, ved at klikke på knappen i bunden af hver anmeldelse.

Antallet af nyttige stemmer vises ved hver anmeldelse og i medlemsprofilerne. Disse stemmer tæller ikke med i vores placeringsalgoritmer.

TripAdvisor fjerner stemmer, der falder under følgende kategorier:

  • Medlemmer, der stemmer på deres egne anmeldelser
  • Dubletstemmer
  • Ejere, der stemmer på anmeldelser af deres egne virksomheder
  • Ejere, der stemmer på anmeldelser af konkurrenters virksomheder
Var denne artikel en hjælp?