Supportafdelingen

Hvad er TripAdvisors politik vedrørende dyr?

TripAdvisor registrerer IKKE seværdigheder, hvor virksomhedens primære formål medfører at gøre skade på eller dræbe truede arter eller indespærrede dyr.

TripAdvisor registrerer IKKE seværdigheder, der foretager livefodringer af dyr som underholdning.

TripAdvisor registrerer seværdigheder, hvor turister kan komme i fysisk kontakt med truede arter eller indespærrede vilde dyr, men vi sælger IKKE billetter til disse seværdigheder.

Vi mener, at informative anmeldelser hjælper forbrugerne med at overveje de forskellige rejsetilbud og holde turistbranchen ansvarlig, hvad angår kvalitet, kundeservice og etiske spørgsmål (såsom hvordan dyr behandles).

Var denne artikel en hjælp?