Κέντρο βοήθειας

Συμβουλές και οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση των στοιχείων της επιχείρησής σας

Ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό για να εξασφαλίσετε ότι το αίτημά σας συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας σχετικά με την ενημέρωση στοιχείων επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε την έγκαιρη και ακριβή επεξεργασία του αιτήματος για ενημέρωση.

Γενικές οδηγίες

  • Δεν επιτρέπονται βωμολοχίες
  • Δεν επιτρέπονται παραπλανητικά δεδομένα
  • Δεν επιτρέπεται κείμενο μάρκετινγκ ή διαφημιστικό κείμενο
  • Πρέπει να καταχωριστεί σε έγκυρη μορφή

Ειδικές οδηγίες

Όνομα: Πρέπει να είναι η επίσημη επωνυμία της επιχείρησής σας. Με αυτήν είναι γνωστή η επιχείρησή σας στον κόσμο και αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα και στις επιγραφές σας. Παραδείγματα:

Super Hotel: Σωστό

Super Hotel***: Λάθος. Οι κατηγορίες αστέρων (ή άλλοι ειδικοί χαρακτήρες) δεν αποτελούν μέρος της επίσημης επωνυμίας και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.

Διεύθυνση: Χρησιμοποιήστε τη φυσική διεύθυνση της επιχείρησης, συμπεριλαμβάνοντας την οδό και τον αριθμό. Σε περίπτωση που η ενημέρωση αφορά μια περιήγηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση από την οποία ξεκινά η περιήγηση. Αν παραλαμβάνετε τους ταξιδιώτες για την περιήγηση, μπορείτε να αφήσετε τη διεύθυνση κενή. Τυχόν πληροφορίες κατεύθυνσης ή διασταύρωσης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται. Επιπλέον, αυτό το πεδίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει ταχυδρομικό κώδικα, ταχυδρομικές θυρίδες ή πληροφορίες σχετικά με την πόλη ή την επαρχία. Παράδειγμα:

Κηφισίας 123: Σωστό

Κηφισίας 123 και Ρόδου: Λάθος - Οι πληροφορίες διασταύρωσης πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο στο πεδίο «Οδός 2».

Ταχυδρομικός κώδικας: Πρέπει να είναι ο επίσημος κρατικός ταχυδρομικός κώδικας της τοποθεσίας όπου βρίσκεται η επιχείρηση. Αφήστε αυτό το πεδίο κενό, αν η επιχείρησή σας δεν διαθέτει ταχυδρομικό κώδικα.

URL ιστότοπου: Πρέπει να είναι πλήρες και ακριβές και να αντιπροσωπεύει τον επίσημο ιστότοπο της επιχείρησης.

Αριθμός τηλεφώνου: Πρέπει να είναι έγκυρος αριθμός τηλεφώνου.

Περιγραφή: Πρέπει να είναι μια γενική, ακριβής περιγραφή της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση διαφημιστικού κειμένου.

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στις Οδηγίες για τις καταχωρίσεις για άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;