Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για τα προσωπικά μηνύματα

  • Κατάλληλο για οικογένειες - Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα.
  • Αυθεντικό και πρωτότυπο - Απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή περιεχομένου που έχει ήδη δημοσιευτεί αλλού.
  • Γραμμένο από την προοπτική του ταξιδιώτη, όχι του ιδιοκτήτη - Τα μηνύματα δεν πρέπει να γράφονται από ιδιοκτήτες ή διευθυντές καταλυμάτων ή άλλων επιχειρήσεων οι οποίοι υποκρίνονται τους ταξιδιώτες. Τα μέλη που συνδέονται με μια επιχείρηση ή ένα κατάλυμα οφείλουν να δηλώνουν αυτή την ιδιότητά τους και να συμμορφώνονται με όλες τις άλλες οδηγίες μας.
  • Όχι ανεπιθύμητη αλληλογραφία - Τα μέλη δεν πρέπει να παρενοχλούν άλλα μέλη με ανεπιθύμητα μηνύματα. Η μαζική αποστολή μηνυμάτων δεν επιτρέπεται.
  • Να ενδιαφέρει άλλους ταξιδιώτες - Τα προσωπικά μηνύματα προορίζονται για συζητήσεις μεταξύ των μελών σχετικά με ταξίδια. Τα μηνύματα δεν πρέπει να περιέχουν γλώσσα ή περιγραφές που αποτελούν προσωπική προσβολή, λασπολογίες ή περιεχόμενο που δεν είναι σχετικό με τα ταξίδια. Τα προσωπικά μηνύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για γενικές πολιτικές, ηθικές ή θρησκευτικές απόψεις ή για παρενόχληση ή πλαστοπροσωπία άλλων μελών. Κάθε παρενόχληση και ανεπιθύμητη αλληλογραφία μπορεί να αναφερθεί σε εμάς, όταν το μέλος βλέπει τα προσωπικά μηνύματα.
  • Μη παρακινητικό - Τα προσωπικά μηνύματα δεν πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό υλικό, ειδικές προσφορές, παρακίνηση για υπηρεσίες, δημοσκοπήσεις ή παρακίνηση για υποστήριξη σε νομικά ζητήματα.
  • Να είναι γραμμένο από εγγεγραμμένο μέλος που είναι τουλάχιστον 13 ετών - Τα προσωπικά μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εγγεγραμμένα μέλη ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών.
  • Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών - Όπως με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να είστε προσεκτικοί όταν κοινοποιείτε προσωπικές σας πληροφορίες (για παράδειγμα, το πραγματικό σας όνομα, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το όνομα που χρησιμοποιείτε για ζωντανή συνομιλία).
  • Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία προσωπικού του TripAdvisor - Απαγορεύεται στα μέλη να υποδύονται ότι ανήκουν στο προσωπικό του TripAdvisor ή να παραποιούν τις πολιτικές του TripAdvisor. Τα ονόματα οθόνης και τα μηνύματα δεν πρέπει να περιέχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να υπαινίσσεται ότι εργάζεστε για το TripAdvisor.
  • Γραμμένο με την τυπική μορφή ενός e-mail - Τα μηνύματα πρέπει να γράφονται σε τυπική μορφή πρότασης, χωρίς να είναι πατημένο το πλήκτρο ALL CAPS (Όλα κεφαλαία). Ετικέτες HTML και τυπογραφικά σύμβολα δεν εμφανίζονται στα μηνύματα που παραδίδονται.

Σημαντική σημείωση για τις προσωπικές πληροφορίες - Ποτέ δεν θα δώσουμε σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας, την εξωτερική διεύθυνση e-mail ή το πραγματικό όνομα κανενός. Το TripAdvisor σέβεται το απόρρητό σας - για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;