Κέντρο βοήθειας

Τι είναι ο Ταξιδιωτικός χάρτης του TripAdvisor;

Ο ταξιδιωτικός χάρτης μας είναι ένας διαδραστικός τρόπος για να μοιράζεστε με φίλους και συγγενείς τα μέρη που επισκεφθήκατε. Τοποθετήστε πινέζες διαφόρων τύπων στο χάρτη σας για να επισημάνετε πόλεις που έχετε επισκεφθεί, θέλετε να πάτε ή αγαπάτε.

Μπορείτε να επισημάνετε πόλεις, κωμοπόλεις, κάποια εθνικά πάρα και νησιά. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να επισημάνετε χώρες, πολιτείες, συμπλέγματα νησιών ή ευρύτερες περιοχές.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να προσθέσετε πινέζες στο χάρτη σας:

  • Αναζητήστε ονόματα πόλεων στο πλαίσιο Αναζήτηση πάνω από το χάρτη.
  • Επιλέξτε τις πόλεις από τη Λίστα δημοφιλών πόλεων δίπλα στο χάρτη
  • Κάντε διπλό κλικ για να μεγεθύνετε το χάρτη και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια περιοχή κοντά στην πόλη που θέλετε να προσθέσετε.

Συνδέστε τους λογαριασμούς σας στο Facebook και στο TripAdvisor για να δείτε πού έχουν πάει οι φίλοι σας στο Facebook!

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;