Κέντρο βοήθειας

Τι είναι η συνεργασία TripAdvisor / Kiva και πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Αυτή η συνεργασία με την Kiva παρέχει στους κατάλληλους σχολιαστές του TripAdvisor την ευκαιρία να δανείσουν US $25, χρηματοδοτούμενα από το TripAdvisor, σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και κοινότητες στα μέρη που επισκέπτονται. Όταν ένα μέλος γράψει μια κριτική για ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο, εστιατόριο ή αξιοθέατο σε μια χώρα που υποστηρίζεται από την Kiva (εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών) σε επιλεγμένες ιστοσελίδες του TripAdvisor (ΗΠΑ (.gr), ΗΒ, Καναδά, Ιρλανδίας ή Αυστραλίας), ο εν λόγω σχολιαστής μπορεί να προωθήσει ένα μικροδάνειο των US $25 από το TripAdvisor σε έναν αποδέκτη σε αυτή τη χώρα. Τα δάνεια χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου μέσω μιας συνεισφοράς ύψους US $250.000 από το TripAdvisor - η συμμετοχή σας δεν θα σας κοστίσει απολύτως τίποτα.

Απαιτήσεις καταλληλότητας:

  • Μπορούν να συμμετέχουν ταξιδιώτες που κατοικούν στις ΗΠΑ, το ΗΒ, τον Καναδά, την Ιρλανδία ή την Αυστραλία.
  • Η κριτική πρέπει να αφορά μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε μια χώρα που υποστηρίζεται από την Kiva εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών,
  • και πρέπει να υποβληθεί μέσω μιας από τις εξής ιστοσελίδες του TripAdvisor: ΗΠΑ, ΗΒ, Καναδά, Ιρλανδίας ή Αυστραλίας.
  • Τα μκροδάνεια θα προσφέρονται μόνο για την πρώτη κριτική του σχολιαστή για κάθε υποστηριζόμενη χώρα.


Να πώς γίνεται:

  1. Συνδεθείτε στο www.tripadvisor.com.gr.
  2. Βρείτε ένα ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο, εστιατόριο ή αξιοθέατο το οποίο έχετε επισκεφθεί σε μία από τις χώρες που υποστηρίζονται από την Kiva (εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών).
  3. Προσθέστε την κριτική σας στο TripAdvisor (ΗΠΑ (.gr), ΗΒ, Καναδά, Ιρλανδίας ή Αυστραλίας), ώστε οι άλλοι ταξιδιώτες να μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία σας.
  4. Αφού υποβάλετε την κριτική σας, θα λάβετε από το TripAdvisor ένα email με πληροφορίες για το μικροδάνειο. Αυτό το email θα σας κατευθύνει στην ιστοσελίδα της Kiva.org, μέσω της οποίας θα δοθεί το μικροδάνειο των US $25.
  5. Δείτε τους πιθανούς δανειστές στη συγκεκριμένη χώρα και επιλέξτε εκείνον που θα λάβει το μικροδάνειο από το TripAdvisor.


Αυτό είναι όλο! Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;